Nyelvvizsga ONLINE jelentkezés

A BME NYELVVIZSGA KÖZPONT KÉRÉSE, HOGY A NYELVVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS ONLINE TÖRTÉNJEN. ONLINE JELENTKEZNI ITT LEHETSÉGES!

Nyelvtanári Ösztönző Rendszer


Ön a sikerünk kulcsa! Jól tudjuk, hogy a stabil, biztos alapokon fekvő tudáshoz vezető út a kiváló tanárokon keresztül vezet. Legyen Ön is szakmai partnerünk. Regisztráljon az ország első nyelvvizsga- felkészítő tanári adatbázisában, hogy mindenről első kézből informálhassuk! Osztozzunk a sikerekben! BME Nyelvvizsga, ahol a tudás garancia. Fiatalos lendület, tradíció, minőség és szakmai hitelesség egy helyen.

Tájékoztató

Cikkek képei: bme-logo.png

 

VIZSGASZABÁLYZAT

 

Hatályos 2017. március 10-től


A szabályzat ide kattintva letölthető pdf formátumban!

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

 

A minta feladatsorok a következő linken érhetők el:

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok/vizsga_elott

 

A BME vizsgatájékoztatók az alábbi linken érhetők el:
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsga_elott_fooldal/vizsga_elott

 

A jelentkezés

 

 • Jelentkezés online történik
 • ÁFÁ-s számla igénylése esetén külön lapra 1 db fénymásolatot kérünk a befizetéről szóló bizonylatról mellékelni.
 • A vizsga pontos helyéről és idejéről kizárólag emailben értesítjük a vizsgázókat.
 • A vizsga megrendezése létszámhoz kötött. (minimum 8 fő)

 

Vizsgahalasztás

Ha a kijelölt időpontban nem tudsz a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon kérheted a vizsgád következő vizsgaidőszakra való elhalasztását.

Halasztást kizárólag írásban kérhetsz a Vizsgaközpontban kapott vagy a honlapunkról letöltött formanyomtatvány kitöltésével.

Határidőn túli halasztást kizárólag orvosi igazolás bemutatásával tudunk elfogadni, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.

A halasztás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

 

Fontos, hogy

 • a következő vizsgaidőszak jelentkezési időszakában újraonline kell jelentkezni, ill. ekkor kell a halasztási díjat is befizetned.
 • vizsgahalasztásra csak egyszer van lehetőséged. Halasztott vizsgát lemondani, vagy tovább halasztani nem lehet!
 • ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát halaszthatod (az írásbelit és a szóbelit is).

 

Lemondás

A vizsgát kizárólag írásban mondhatod le, legkésőbb a vizsgát megelőző 6. naptári napon. Ebben az esetben visszatérítjük a mindenkori halasztási díjjal csökkentett, befizetett vizsgadíjat.

A visszatérítés átutalással történik.

Ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát mondhatod le (az írásbelit és a szóbelit is).

Ha a lemondást elmulasztod, és nem jelensz meg a vizsgán, a vizsgadíjból nem tarthatsz igényt visszatérítésre.

Határidőn túli lemondásod kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadhatjuk el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.

A lemondás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

 

 

A vizsgázó jogai

 

 • Vizsgát lemondani a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, halasztani a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl lehet - csak személyesen, a halasztási vagy lemondási űrlap kitöltésével - a jelentkezés elfogadását igazoló lap bemutatásával.
 • Lemondás esetén a vizsgadíj 50%-át térítjük vissza. A visszatérítés átutalással történik. Nem tarthat igényt visszatérítésre a jelentkező akkor, ha a vizsgát nem mondta le és a vizsgán nem jelent meg.
 • Halasztani csak részvizsgát (A vagy B), illetve teljes (C) vizsgát lehet a következő vizsgaidőszakra. A halasztott vizsgát lemondani vagy további halasztással élni nem lehet, az a teljes vizsgadíj elvesztését vonja maga után. - Halasztott vizsga esetén a vizsgázónak a következő jelentkezési időszakban újra kell jelentkeznie, és különeljárási díjat kell fizetnie a jelentkezéskor. Ennek elmulasztása esetén a vizsgára nem tudjuk beosztani, korábban befizetett vizsgadíját elveszíti.
 • Fellebbezni csak jogszabálysértés vagy számszaki hiba esetén, az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül lehet. Minden más esetben felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a vizsgázó, kitöltött formanyomtatványon a különeljárási díj befizetésével a Nyelvvizsgaközpont Koordinációs irodájában az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül.
 • A dolgozatokat írásos kérvény benyújtásával személyesen a vizsgázó tekintheti meg a kijelölt időpontban.
 • A dolgozatok eredményéről a bizonyítvány kiállításáig, külön kérésre, térítés ellenében igazolást állítunk ki a vizsgaidőszak utolsó vizsgájának eredményhirdetésétől a bizonyítványok kipostázásának megkezdéséig. Az igazolások a kérvény beadása után 1 héttel készülnek el.
 • Az aktuális árakat és időpontokat honlapunkon, illetve a hirdetőtáblánkon tekintheti meg.

 

Eredmények - Bizonyítvány

 

 • Az írásbeli és szóbeli vizsgák eredményeit a megadott napon 17 óra után tekinthetők meg az egyéni kód alapján a Vizsgaközpont hirdetőtábláján (Jászberény, Szabadság tér 1.).
 • Az eredményekről telefonon nem áll módunkban felvilágosítást adni.

 

BME vizsga esetén a vizsgaeredményedet legkésőbb a vizsgától számított 30. naptári napon tesszük közzé nyomtatott formában a faliújságon és a vizsgaközpont honlapján. Eredményed a vizsgán kapott egyéni kódszám alapján azonosíthatod. A vizsgaeredményekről külön értesítést nem küldünk és – a személyiségi jogaid védelme érdekében – telefonon nem adunk felvilágosítást. 

A vizsgád akkor sikeres, ha a részvizsgánként az elérhető összpontszám legalább 60%-át teljesíted úgy, hogy mellett valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallás utáni értés, írásbelinél íráskészség, olvasott szöveg értése és kétnyelvű vizsga esetén a közvetítés) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléred.

Az eredményednél részletesen feltüntetjük a pontszámaidat, az értékelést („megfelelt” (sikeres), ill. „nem felelt meg” (sikertelen)), és azt, hogy a vizsgán elért eredményed alapján milyen bizonyítványt kapsz.


Eredményeidet mindig csak a következő vizsgaidőszakig nézheted meg, ezt követően csak a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán érdeklődhetsz.
Ha elveszítetted vagy elfelejtetted kódszámod, személyazonosságod igazolásával, személyesen vagy meghatalmazott útján, eljárási díj ellenében a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán kérheted annak pótlását.
A vizsgád eredményéről a bizonyítvány kiállításáig térítés ellenében igazolást kérhetsz.

 

Eredményközlés az adott napon legkésőbb 17 órától!

 

 

 

Ügyintézők elérhetőségei:

 

tel.: 57 / 505-440

 

e-mail: terplan@terplanszki.hu

 

 

Ügyfélfogadás ideje:

 

 

hétfő 08:00-15:30
kedd 08:00-15:30
szerda 08:00-15:30
csütörtök 08:00-15:30
péntek 08:00-15:30
Generálási idő: 0.03 másodperc
397,905 egyedi látogató